Bestuur en Commissies

Voorzitter

Penningmeester

Penningmeester@Grouw64.nl

Alexander Brouwer

Secretaris

Secretaris@Grouw64.nl

Lisette Brouwer

Wedstrijdsecretariaat

Secretaris@Grouw64.nl

Lisette Brouwer

Algemeen lid Jeugdzaken

Algemeen lid Activiteiten

Activiteiten@Grouw64.nl

Sylvia de Boer

Algemeen lid Beachvolleybal

Algemeen lid & Notulist

Klaas Stelma

Vertrouwenspersoon

Ledenadministratie

Technische commissie

Technischecom@Grouw64.nl

Alexander Brouwer
Pieter Haanstra
Ruud van der Hart
Melissa van der Let
Ingrid Atema

Jeugdcommissie

Jeugd@Grouw64.nl

Petra Modderman
Feite Zwart
Marianne Castelein
Anne-Benthe Geutjes

Scheidsrechtercommissie

Scheidsrechter@Grouw64.nl

Lisette Brouwer
Janke Brouwer

Website

Webmaster@Grouw64.nl

Astrid Wierda

Sijtze Wierda

Sponsorcommissie

Materiaalcommissie

Afke Lijzinga
Cobie Bakker

PR-zaken

Vacant

Wedstrijdcommissie

Trees Mulder
Trienke Postma

Potgrondcommissie

Potgrondactie@Grouw64.nl

Mark Bies
Ruud van der Hart
Thom Nieuwenhuis

Activiteitencommissie

Activiteiten@Grouw64.nl

Sylvia de Boer, Mark Bies,
Eduard de Bruin,
Rixt Dijkema, Yodi Vellinga, Anne-Benthe Geutjes