COVID-19

GEHANTEERDE CORONA-MAATREGELEN IN SPORTHAL DE TWINE PER  17 JANUARI 2022

We mogen weer! Onder bepaalde voorwaarden mogen wij weer beginnen met trainen. Die bepaalde voorwaarden van de overheid, RIVM en bv SPORT zijn:
❖Mondkapjes: draag binnen, tenzij je aan het sporten bent, een medisch mondkapje. Voor buiten geldt het advies om deze te dragen wanneer er geen 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden kan worden.
❖ Coronatoegangsbewijs: voor binnensport is een coronatoegangsbewijs voor 18 jaar en ouder verplicht. Het coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werk-zaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoe-gangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten. Hierbij gaat het om de trainers.
❖ Wedstrijden: helaas is het nog niet mogelijk om de competitie te herstarten. Wel kunnen er onderlinge wedstrijden op de club gespeeld worden, door jeugd en senioren.
❖ Publiek: toeschouwers zijn niet toegestaan, niet bij trainingen en niet bij onderlinge wedstrijden op de club.
❖ Kleedkamers, toiletten en douchen: hier kun je gewoon gebruik van maken.
❖ Kantine: de kantine is geopend voor afhaal. Voor andere doeleinden blijft deze gesloten.

Op dinsdag 25 januari is er een “weegmoment” en zullen de maatregelen opnieuw bekeken worden.

Daarnaast blijven de basisregels van kracht:
❖ Reinig je handen met water en zeep of met een desinfectiemiddel voor en na bezoek sportlocatie.
❖ Houd binnen de binnensportaccommodaties zo veel mogelijk rechts aan in bijvoorbeeld de centrale hal, de gangen en andere (gemeenschappelijke) ruimtes.
❖ Tijdens de trainingen hoeft er geen anderhalve meter afstand bewaard te worden, daarvoor én daarna wel. Dus in de kleedkamer en de kantine moet wel anderhalve meter afstand bewaard worden.
❖ Gebruikte materialen, zoals de ballen, de palen en het net, worden na gebruik van elke training schoonge-maakt. De vereniging draagt zorgt voor reinigingsmateriaal; teams en trainers moeten zelf de materialen schoonmaken en elkaar hier op wijzen.
Het Bestuur ziet toe op handhaving, maar eigen verantwoordelijkheid wordt ook verwacht. En voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop en heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

Bestuur Grouw ‘64