COVID-19

GEHANTEERDE CORONA-MAATREGELEN IN SPORTHAL DE TWINE PER  31 JANUARI 2022

❖Mondkapjes: het dragen van een mondkapje is vanaf 13 jaar verplicht en is ook de 1,5 meter afstandsregel van kracht, tenzij je volleybalt.
❖Coronatoegangsbewijs: voor binnensport is een coronatoegangsbewijs voor 18 jaar en ouder verplicht. Het coronatoegangsbewijs (CTB) is niet verplicht voor: vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten. Hierbij gaat het om de trainers, coaches, scheidsrechters en tellers.
❖Publiek: toeschouwers zijn toegestaan tot 22.00 uur. Iedereen vanaf 18 jaar een CTB laten zien en een mondkapje dragen bij verplaatsing en 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
❖Kleedkamers, toiletten en douchen: hier kun je gewoon gebruik van maken. Vanaf 13 jaar is ook hier het dragen van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand houden.
❖Kantine: de kantine mag weer open. Hiervoor geldt dat er een coronatoegangsbewijs getoond moet worden vanaf 18 jaar bij entree, 1,5 meter afstand gehouden moet worden tot elkaar en is het dragen van een mondkapje bij verplaatsing verplicht. Ook is een vaste zitplaats verplicht. Eenmaal plaatsgenomen, dan mag het mondkapje af. Voor afhaal is een CTB niet verplicht. De kantine moet om 22.00 uur haar deuren sluiten. Wel mag de kantine na 22.00 uur openblijven voor afhaal.
❖Zowel trainingen als competitiewedstrijden mogen ná 22.00 uur plaatsvinden.

 Daarnaast blijven de basisregels van kracht:

❖Reinig je handen met water en zeep of met een desinfectiemiddel voor en na bezoek sportlocatie.
❖Tijdens de trainingen en wedstrijden hoeft er geen anderhalve meter afstand bewaard te worden, daarvoor én daarna wel. Dus in de kleedkamer en de kantine moet wel afstand bewaard worden.
❖Gebruikte materialen, zoals de ballen, de palen en het net, worden na gebruik van elke training schoongemaakt. De vereniging draagt zorgt voor reinigingsmateriaal; teams en trainers moeten zelf de materialen schoonmaken en elkaar hier op wijzen.
❖Houd binnen de binnensportaccommodaties zo veel mogelijk rechts aan in bijvoorbeeld de centrale hal, de gangen en andere (gemeenschappelijke) ruimtes.
❖Het Bestuur ziet toe op handhaving, maar eigen verantwoordelijkheid wordt ook verwacht. En voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop en heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!

We gaan er vanuit dat iedereen zich aan bovenstaande maatregelen houdt en wensen iedereen een fijne, gezonde en sportieve volleybalavond toe!

Bestuur Grouw ‘64