Erelid 2021 Grouw ’64: Klaas Stelma

juli 1, 2021 siteadmin

Ieder jaar benoemd het bestuur van Grouw ’64 een Lid van Verdienste. Deze persoon wordt bedankt voor zijn of haar verdienstelijke inzet in de afgelopen jaren. Dit jaar is Klaas Stelma benoemd.
Klaas is al meer dan 31 jaar lid van de vereniging. Het is allemaal begonnen toen zijn dochters gingen volleyballen. Hij werd actief in de jeugdcommissie. Maar zelf heeft hij ook jaren lang fanatiek competitie gespeeld. En na het opheffen van Heren 2 is hij overgestapt naar de heren Recreanten. Toen Klaas zelf stopte met spelen werd hij de team manager. Hij regelde o.a. de wedstrijden, was scheidsrechter en regelde de jaarlijkse team BBQ.
Van 2014 tot 2020 was hij de vaste notulist van het bestuur. En dat niet alleen, hij was ook de club fotograaf bij toernooien. En Klaas is onze opzichter aangaande het met een schuinoog in de gaten houden van onze beachvolleybal velden!
Inmiddels heeft hij uit handen van het bestuur de trofee mogen ontvangen. Klaas, hartelijk dank voor alles!