Lid van Verdienste

Lid van Verdienste

Leden van Verdienste zijn mensen die bijzondere prestaties hebben verricht ten gunste van Grouw '64. Een Lid van Verdienste is een lid dat door het verkrijgen van deze titel bedankt wordt voor zijn of haar verdienstelijke inzet in de afgelopen jaren.

Op 18 april 2019 is Jappie Knol benoemd als Erelid.

2010 - nu

2022-2023 Trees Mulder en Trienke Postma
2021-2022 Lucas Haanstra
2020-2021 Klaas Stelma
2019-2020 Alexander Brouwer
2018-2019 Haaije Statema, Evert Bergsma en Douwe Bruinsma
2017-2018 Astrid en Sijtze Wierda
2016-2017 Neentske Hoekstra
2015-2016 Janke Brouwer
2014-2015 Matty Jongstra
2013-2014 Hedwig Heeren
2012-2013 Ruud van der Hart
2011-2012 Jappie Knol
2010-2011 Jannie Bouma en Lydia de Jong

2000 - 2010

2009-2010 Elles v.d. Meer
2008-2009 Tjalling Delgrosso
2007-2008 Marten en Stien de Vries
2006-2007 Thijs Visser
2005-2006 Gerard Haringsma
2004-2005 Cillia Lameris
2003-2004 Jitske van der Schaaf
2002-2003 Jappie Knol
2001-2002 Anneke Bouma
2000-2001 Martin Pillen

1990 - 2000

1999-2000 Jaap Wybenga
1998-1999 Haaije Statema
1997-1998 Evert Bergsma
1996-1997 Herman van der Wal
1995-1996 Sjoerdje Poortman
1994-1995 Sietske Witteveen
1993-1994 Gerda Hobma
1992-1993 Tineke Knol
1991-1992 Jeen van der Laan