Lidmaatschap

Contributie 2023-2024

Senioren (Dames en Heren): € 272,00
Senioren 2x trainen: € 320,00
Recreatie (Dames en Heren): € 144,00 
Alleen spelend: € 164,00 
Alleen trainend: € 184,00 
A-, B-, C-jeugd: € 268,00 
CMV Jeugd: € 184,00
Donateurs: € 15,00

De contributie wordt aan het eind van elke maand, in acht termijnen geïnd van september t/m april met behulp van automatische incasso.

Gezinskorting:

  • 10% korting op verenigingscontributie bij 3 gezinsleden wonende op het zelfde adres;
  • 15% korting bij 4 of meer gezinsleden wonende op het zelfde adres.

Lidmaatschap:

Graag wijzigingen in de persoonsgegevens (zoals het adres, e-mailadres, rekeningnummer etc.) doorgeven aan de ledenadministratie via: ledenadministratie@grouw64.nl

Aanmeldformulier

Formulier voor het aanmelden van een lidmaatschap.

formulier klein

Afmeldformulier

Formulier voor het afmelden van een lidmaatschap.

formulier klein

Declaratieformulier

Formulier voor het declareren van gemaakte kosten.

formulier klein

Wij trainen en spelen in Sportcomplex "de Twine"

Tjallinga 2
9001 LB Grou
0566-623138