Maatjesproject

Omdat er vaak een tekort is aan vrijwilligers heeft het Bestuur bedacht dat aan de bestaande commissies een seniorenteam wordt gekoppeld dat gedurende een jaar de commissieleden gaan ondersteunen. Na een jaar wisselt het team van commissie. De volgende zes commissies worden gekoppeld aan een team:

Kascommissie

In de algemene ledenvergadering van 2018 is besloten dat elk jaar een ander seniorenteam de Kascommissie vormt. De Kascommissie bestaat uit minimaal twee leden die ouder zijn dan 18 jaar en zij mogen geen bestuurslid zijn.

De Kascommissie controleert éénmaal per jaar, vóór de algemene ledenvergadering, de financiële boekhouding van Grouw '64.

De penningmeester begeleidt de leden van de kascommissie en vertelt hen wat er van hen verwacht wordt.

De Kascommissie doet verslag van hun bevindingen tijdens de ALV en geeft, wanneer alles akkoord is bevonden, een getekend kascontroleformulier aan de voorzitter.

Potgrondcommissie

Elk jaar in maart wordt de potgrondactie georganiseerd waarbij alle seniorenteams hun steentje bijdragen door op vrijdagmiddag potgrond te verkopen om zo de clubkas te spekken. Maar wat doet de potgrondcommissie en wanneer.

 

Downloads voor maatje van de Potgrondcommissie:

Jeugdcommissie

Taken maatje van de Jeugdcommissie:

 • (Mede)organisatie volleybalclinic op de basisscholen in Grou.
 • (Mede)organiseren beachvolleybalclinic basisscholen op de beachvelden in mei/juni 2023.
 • Organiseren trainersoverleg in december en in april.
 • Werven en behouden van de jeugdleden.
 • Is een jeugdteam kampioen? Regelen prijzen
 • Voor alle activiteiten foto’s/filmpjes/posters maken voor op de sociale mediakanalen, dit kan ook in combinatie met het maatje van de PR-commissie.
 • Aan het eind van het seizoen een jaarverslag maken voor de algemene ledenvergadering.

PR-commissie

Taken maatje van de PR-commissie:

 • Het maken van de teamfoto’s van de senioren en jeugd en deze door te sturen naar onze webmaster voor op de website.
 • Het tenminste 1x per maand maken van foto’s en/of filmpjes van wedstrijden of trainingen voor op Facebook en Instagram en deze door te sturen naar Lisette en/of Melissa.
 • Promoten van onze vereniging: wees creatief!
 • Aan het eind van het seizoen een jaarverslag maken voor de algemene ledenvergadering

Beachvolleybalcommissie

Onze vereniging heeft aan de Súdfinne, in de beleeftuin, twee beachvolleybalvelden in beheer. Een prachtig initiatief om zo het volleybalseizoen te verlengen in de zomermaanden.

Het beachvolleybalseizoen start begin mei en gaat door tot de zomervakantie. Daarnaast is het mogelijk om als verenigingslid in de zomervakantie te blijven beachen wanneer hier animo voor is.

 

Download voor maatje van de Potgrondcommissie:

Activiteitencommissie

Naast de reguliere trainingen en wedstrijden vindt de vereniging binding met de leden heel erg belangrijk. Daarom is er een activiteitencommissie in het leven geroepen. De activiteitencommissie draagt zorg voor diverse toernooien:

- het eindejaarstoernooi + drankje in december;

- het Grouster volleybaltoernooi in de zaal voor zowel de leden als niet-leden (eind februari/begin maart);

- het slottoernooi/afsluiting van het zaalseizoen (april).

 

Downloads voor maatje van de Activiteitencommissie: