Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Grouw’64

 

 

Ongewenste omgangsvormen, zoals (seksuele) intimidatie, agressie, pesten, discriminatie en geweld kunnen, behalve dat ze ongewenst zijn, ook ingrijpende gevolgen hebben. Het bestuur van volleybalvereniging Grouw ‘64 vindt dat ongewenste omgangsvormen onaanvaardbaar zijn. Het volleyballen moet plaatsvinden in een voor iedereen veilige omgeving. Wanneer men te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen is dat een teken dat de omgeving niet meer veilig is. Dit kan veel emoties en vragen oproepen, ook als men zelf niet het slachtoffer is maar het ziet gebeuren.

Het bestuur heeft gekozen voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Dit is Janet Visser geworden.  Indien er sprake is van ongewenst gedrag kan dat bij Janet worden gemeld. Zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Janet kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

 

Janet Visser: vertrouwenspersoon@grouw64.nl