Informatie voor leden

Contributie 2017-2018

 

Senioren (Dames en Heren): € 180,00
Dames 4 (2x training):  € 200,00
Dames 3 (geen training):  € 70,00
Recreatie (Dames en Heren):  € 140,00 
ABC Jeugd: € 200,00 
CMV Jeugd: € 125,00
Verenigingsleden en Donateurs:  € 15,00

Gezinskorting:

 • 10% korting op verenigingscontributie bij 3 gezinsleden wonende op het zelfde adres;
 • 15% korting bij 4 of meer gezinsleden wonende op het zelfde adres.

Afdracht NEVOBO-spelerskaart 2017-2018:

 • Senioren:  € 90,00
 • ABC Jeugd (tot 18 jr):  € 60,00
 • CMV (tot 12 jr (peildatum 1 oktober)):  € 50,00

Aanmeldformulier

Download hier het formulier voor het aanmelden of wijzigen van een lidmaatschap van Grouw'64.

formulier klein

Afmeldformulier

Download hier het formulier voor het afmelden van een lidmaatschap van Grouw'64.

formulier klein

Statuten

Download hier de statuten van volleybalvereniging Grouw '64.

formulier klein

Wij trainen en spelen in Sportcomplex "de Twine"

Tjallinga 2
9001 LB Grou
0566-623138

De jeugd traint ook in de gymzaal

Jongema 8 (ingang Tjallinga)
9001 LA Grou

Scheidsrechters

 

Onze vereniging is al sinds jaar en dag actief in de volleybalcompetitie van de NeVoBo. Om in deze competitie uit te kunnen komen hebben we naast volleybalteams, trainers en coaches ook scheidsrechters nodig.

Scheidsrechter

Om te zorgen dat onze teams competitie mogen blijven spelen, heeft het bestuur een aantal jaren geleden besloten verplicht te stellen dat iedereen binnen het team moet zijn opgeleid tot scheidsrechter. Sommige teams hebben dit direct positief opgepakt en hebben meteen de licentie gehaald. In een aantal teams zijn nog niet alle leden actief als scheidsrechter!

Daarom wordt ieder spelend lid gevraagd de instaptoets te doen. De digitale instaptoets is te vinden op https://www.volleybalmasterz.nl/spelregelbewijs/ Daarvoor heb je je Nevobo-nummer nodig die op je spelerskaart staat. Dit nummer is via de mail op te vragen bij de scheidsrechterscommissie.Zonder deze toets mag je geen wedstrijden fluiten! (Als bij controle door de Nevobo blijkt dat je niet gekwalificeerd een wedstrijd hebt gefloten, krijgt de vereniging hiervoor een boete van de Nevobo, die verhaald wordt op de desbetreffende scheidsrechter (scheidsrechter zonder licentie 1e keer € 10,00, 2e keer € 20,00, 3e keer en volgende keren € 30,00).

 

Wanneer je de instaptoets gemaakt, krijg je de licentiecode V6 en mag je de wedstrijden uit de 3e klasse en lager fluiten en de wedstrijden van de jeugdteams. Voor wedstrijden uit de eerste en tweede klasse hebben scheidsrechters een V4-licentie nodig. Binnen onze vereniging zijn hier al een aantal van, klasse! Om deze licentie te behalen, volg je 4 avonden de VS2-cursus. Na het behalen van de proeve van bekwaamheid, mag je dan ook de 2e en de 1e klasse fluiten.

 

De scheidsrechterscommissie krijgt aan het begin van het seizoen het wedstrijdschema van de senioren en de jeugd en zet achter alle wedstrijden die gespeeld worden in sporthal De Twine een scheidsrechter. Geprobeerd wordt alle teams evenveel wedstrijden te laten fluiten. Het wedstrijdsecretariaat heeft voor onze scheidsrechters een witte trui, een fluitje, gele en rode kaarten beschikbaar en Nevobo-codes. En natuurlijk krijgen alle Grouster scheidsrechters een consumptiemuntje per gefloten wedstrijd.

 

Het ideaalbeeld van de scheidsrechterscommissie is dat alle seniorenleden scheidsrechter worden, zodat elke scheidsrechter twee of drie wedstrijden per seizoen hoeft te fluiten. Dus doe de toets en wordt scheidsrechter voor Grouw '64! Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met de scheidsrechterscommissie via scheidsrechter@grouw64.nl

 

Wedstrijd fluiten

Aanwezig zijn: 25 minuten voor aanvang wedstrijd. Zorg dat je een fluitje hebt, een gele en rode kaart, een witte trui (eventueel met Nevobo-embleem) draagt en een horloge met secondewijzer voor de time-outs bij je hebt.

 

 1. Controleer de digitale wedstrijdgegevens en vul je naam en Nevobo-registratienummer in.
 2. Vergelijk de spelerskaarten met de aanwezige spelers.
 3. Nethoogte meten: 2,43 heren, 2,24 dames, 2,43 A-jeugd jongens, 2,24 A-jeugd meisjes, 2,24 B-jeugd jongens, 2,15 B-jeugd meisjes en 2,05 C-jeugd. De hoogte van het net wordt in het midden van het net gemeten. Boven de twee zijlijnen moet de hoogte gelijk zijn en niet meer dan 2 cm boven de reglementaire hoogte uitkomen. De antennes moeten aan de buitenkant van de lijnen geplaatst worden.
 4. Door te fluiten de aanvoerders roepen, een hand geven en aan elkaar voorstellen. Onthouden wie het zijn voor het verdere verloop van de wedstrijd.
 5. Je vraagt de aanvoerder van het uitspelende team of er wordt gekozen voor de opslag of het veld. Wordt gekozen voor de opslag dan kiest de aanvoerder van het thuisspelende team het veld. Wordt gekozen voor een veld, dan mag de ander kiezen voor de opslag. Bij een 5e set ligt de eerste keuze bij de aanvoerder van het thuisspelende team.
 6. Beide aanvoerders een hand geven en een sportieve wedstrijd toewensen.
 7. 15 minuten voor aanvang fluiten voor het inslaan op de buitenpositie.
 8. 10 minuten voor aanvang fluiten voor het inslaan op de midvoorpositie.
 9. 5 minuten voor aanvang fluiten voor de opslag.
 10. Wedstrijdbal vragen aan het thuisspelende team (scheidsrechter bepaalt).
 11. Twee minuten voor aanvang fluiten voor het opruimen en op de scheidsrechterstoel gaan staan.
 12. Voor de aanvang van de wedstrijd fluiten, de teams bij het net elkaar een hand laten geven en naar de achterlijn verwijzen.
 13. Teams op laten stellen en nadat de teller de rugnummers heeft genoteerd, eventueel de opstellingsbriefjes bij je laten brengen en aan de hand daarvan de opstelling in het veld controleren.
 14. Bij time-outs duidelijk aangeven welk team deze aanvraagt en de teller laten aangeven op het telbord. Time-outs duren 30 seconden en je fluit na 25 seconden.
 15. Heeft een team 2 time-outs aangevraagd dan dit bij terugkomst in het veld met een vingerbeweging aangeven bij de coach of aanvoerder.
 16. Bij een wissel wachten op het teken van de teller dat de spelerswissel is genoteerd.
 17. 25 punten of daarna twee punten verschil: einde set.
 18. Na 3 minuten pauze fluiten en de teams voor de 2e set en volgende sets naar de achterlijn verwijzen.
 19. Na afloop van de wedstrijd worden op het digitaal wedstrijdformulier (www.dwf.volleybal.nl) de setstanden ingevuld, de spelers aangevinkt die daadwerkelijk gespeeld hebben en wanneer iedereen akkoord is moeten de aanvoerders en jij een vinkje zetten.
 20. Geef tot slot de beide aanvoerders een hand.
 21. Teller bedanken en een hand geven.

Zaalwacht

 

De teams van Grouw '64 verzorgen gezamenlijk de zaalwacht. De scheidsrechterscommissie deelt per speelavond een team in dat vroege zaalwacht heeft en een team dat late zaalwacht heeft.

 

Zaalwacht (vroeg)

Als zaalwacht heb je de taak om de beide tussennetten op te hangen. Heb je als team vroege zaalwacht, zorg dan dat je om 19.00 uur (alvast omgekleed) in de hal aanwezig bent, zodat de wedstrijden om 19.30 uur kunnen beginnen.

 

Zaalwacht (laat)

Wanneer je als team laat zaalwacht hebt, is het jullie taak om de beide tussennetten weer op te ruimen en de zaal weer leeg en opgeruimd achter te laten.

 

Thuisspelend team (vroege wedstrijd

Het team moet er voor zorgen dat de scheidsrechtersstoel, de teltafel, het telbord, de stoel voor de teller en de banken naast de velden neer worden gezet (de banken mogen niet in het 3-metergebied gezet worden). Ook moet het net (wanneer dit nog niet gedaan is door de jeugd) en antennes op worden gehangen en het net moet op hoogte worden gehangen.

 

Thuisspelend team (late wedstrijd)

Het team moet er voor zorgen dat de scheidsrechtersstoel, de teltafel, het telbord, de stoel voor de teller en het net met de antennes worden opgeruimd.

 

Lid van Verdienste

Leden van Verdienste zijn mensen die bijzondere prestaties hebben verricht ten gunste van Grouw '64. Een Lid van Verdienste is een lid dat door het verkrijgen van deze titel bedankt wordt voor zijn of haar verdienstelijke inzet in de afgelopen jaren.

 

2010 - nu

2016-2017 Neentske Hoekstra

2015-2016 Janke Brouwer
2014-2015 Matty Jongstra
2013-2014 Hedwig Heeren
2012-2013 Ruud van der Hart
2011-2012 Jappie Knol
2010-2011 Jannie Bouma en Lydia de Jong

2000 - 2010

2009-2010 Elles v.d. Meer
2008-2009 Tjalling Delgrosso
2007-2008 Marten en Stien de Vries
2006-2007 Thijs Visser
2005-2006 Gerard Haringsma
2004-2005 Cillia Lameris
2003-2004 Jitske van der Schaaf
2002-2003 Jappie Knol
2001-2002 Anneke Bouma
2000-2001 Martin Pillen

1990 - 2000

1999-2000 Jaap Wybenga
1998-1999 Haaije Statema
1997-1998 Evert Bergsma
1996-1997 Herman van der Wal
1995-1996 Sjoerdje Poortman
1994-1995 Sietske Witteveen
1993-1994 Gerda Hobma
1992-1993 Tineke Knol
1991-1992 Jeen van der Laan